1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. ERNO.LT (toliau – „Elektroninė parduotuvė“) vertina ir saugo Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame interneto svetainėje https://erno.lt (toliau – “Svetainė”) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Elektroninės parduotuvės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
  1.2. Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis.
  1.3. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės ERNO.LT svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Elektroninei Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Elektroninės parduotuvės atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.
  1.4. Duomenų valdytojas yra MB „Techonet“, įmonės kodas 306186792, pašto adresas info@erno.lt, telefono numeris +(370) 647 47 655.
  1.5. Ši Politika nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti mūsų Svetainėje, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.
  1.6. Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu info@erno.lt. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.
 2. ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME IR TVARKOME
  2.1. Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
  2.1.1. Pagrindinius duomenis, tokius kaip: Vardas, Pavardė, Adresas.
  2.1.2. Kontaktinius duomenis: Adresas, El. paštas, Telefono numeris.
  2.1.3. Mokėjimo informaciją, kurią pateikiate užsakydami paslaugas ir/ar produktus mūsų Svetainėje ir leidžiančią apdoroti Jūsų mokėjimą. Mes naudojamės trečiųjų šalių (mokėjimų paslaugų teikėjų) paslaugomis, todėl patys nerenkame ir nesaugome banko kortelių duomenų. Ši informacija yra teikiama tiesiogiai mūsų mokėjimų paslaugų teikėjui, kurio privatumo politikoje galite rasti visą informaciją apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir naudojimą. Visus mokėjimo duomenis saugo Montonio Finance UAB. Jų privatumo politiką rasite ČIA.
  2.2. Duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: užsakymo duomenys, informacija apie klientų įsigytas prekes ar paslaugas ir kt.
 3. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  3.1. Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Elektroninė parduotuvė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
  3.1.2. Siųsti rinkodaros informaciją;
  3.1.3. Vykdyti lankytojo pateiktus užsakymus;
  3.1.4. Sukurti paskyrą;
  3.2. Pateikdami Elektroninei parduotuvei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Elektroninė parduotuvė valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos.
 4. TIESIOGINĖ RINKODARA
  4.1. Elektroninė parduotuvė gali panaudoti Jūsų asmens duomenis siunčiant bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Šie pasiūlymai gali būti atrenkami Jums, atsižvelgiant į duomenis, kuriuos esate mums pateikęs-(usi).
  4.2. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams, norite atsisakyti gaunamų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų arba norite pakeisti turimus nustatymus, galite tai padaryti bet kuriuo metu spustelėdami nuorodą gautame el. laiške.
 5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS
  5.1. Elektroninė parduotuvė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Elektroninei parduotuvei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas kaip: prekių pristatymas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Elektroninė parduotuvė neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:
  5.1.1. Siuntų tarnyboms;
  5.1.2. Partneriams, dukterinėms kompanijoms;
  5.2. Bendrovė taip pat gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:
  5.2.1. Kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ir nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;
  5.2.3. Atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei įstatymų vykdymo reikalavimus;
  5.2.4. Dėl verslo pardavimo, perdavimo, jungimo, bankroto, restruktūrizavimo ar kitokio reorganizavimo;
  5.2.5. Siekiant apginti mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;
  5.2.6. Siekiant apsaugoti kitų asmenų teisę į privatumą.
 6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
  6.1. Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.
 7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
  7.1. Svetainės surinkti asmens duomenys yra saugomi Elektroninės parduotuvės informacinėje sistemoje. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol Jūs turite aktyvią paskyrą mūsų svetainėje.
  7.2. Jeigu norite ištrinti savo paskyrą ir nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Elektroninei parduotuvei prašymą, žemiau nurodytais kontaktais. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.
  7.3. Elektroninė parduotuvė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 8. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJIMAS
  8.1. Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Svetainei atnaujinus Privatumo politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje https://erno.lt. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką.
 9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
  9.1. Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Elektroninę parduotuvę nurodytu el. paštu: info@erno.lt.
 10. TAISYKLĖS IR SĄLYGOS
  10.1. Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas („Taisyklės ir sąlygos“) prieš naudodamiesi Svetaine.
  10.2. Jūsų prieiga prie Svetainės ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis sąlygomis ir jų laikotės. Šios sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie pasiekia arba naudojasi Svetaine.
  10.3. Prisijungdami prie Svetainės ar naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors sąlygų dalimi, prašome nebesinaudoti Elektronine parduotuve.
 11. PASKYRA
  11.1. Kai kuriate paskyrą Elektroninėje parduotuvėje, turite pateikti mums tikslią, išsamią ir visą laiką naujausią informaciją.
  11.2. Jūs esate atsakingi už slaptažodžio, kurį naudojate prisijungdami prie svetainės https://erno.lt, apsaugą ir už bet kokią veiklą ar veiksmus, atliekamus naudojant jūsų slaptažodį, nesvarbu, ar jūsų slaptažodis yra mūsų tinklalapyje, ar trečiosios šalies.
  11.3. Sutinkate neatskleisti savo slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai. Sužinoję apie bet kokį saugumo pažeidimą ar neteisėtą paskyros naudojimą, turite nedelsdami mums pranešti.
 12. NUORODOS Į KITAS SVETAINES
  12.1. Mūsų tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines arba paslaugas, kurios nepriklauso Svetainei arba jos nekontroliuoja.
  12.2. Elektroninė parduotuvė nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Be to, pripažįstate ir sutinkate, kad Svetainė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga arba atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio tokio turinio, prekių ar paslaugų naudojimo arba pasikliovimo jais bet kuriose tokiose interneto svetainėse ar paslaugose arba per jas.
  12.3. Primygtinai rekomenduojame perskaityti bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.
 13. PAKEITIMAI
  13.1. Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti arba pakeisti šias Sąlygas. Jei peržiūra yra reikšminga, stengsimės apie tai pranešti bent prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, nuspręsime savo nuožiūra.
  13.2. Tęsdami prieigą arba naudodamiesi Svetaine po to, kai šie pakeitimai įsigalios, sutinkate laikytis peržiūrėtų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, prašome nebesinaudoti Elektronine parduotuve.
  13.3. Jei turite klausimų dėl šių sąlygų, susisiekite su mumis.
 14. KAS YRA SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)?
  14.1. Slapukai yra maži tekstiniai failai, naudojami mažoms informacijos dalims saugoti.
  14.2. Jie saugomi jūsų įrenginyje, kai svetainė įkeliama į jūsų naršyklę. Šie slapukai padeda mums užtikrinti, kad svetainė tinkamai veiktų, būtų saugesnė ir geresnė vartotojo patirtis.
 15. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?
  15.1. Kaip ir dauguma internetinių paslaugų, mūsų svetainė keliais tikslais naudoja pirmosios ir trečiosios šalies slapukus. Pirmosios šalies slapukai dažniausiai reikalingi, kad svetainė tinkamai veiktų, ir jie nerenka jokių jūsų asmenį identifikuojančių duomenų.
  15.2. Mūsų svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai daugiausia skirti suprasti, kaip svetainė veikia, kaip sąveikaujate su mūsų svetaine, užtikrinti mūsų paslaugų saugumą, teikti jums aktualias reklamas ir apskritai suteikti Jums geresnę ir tobulesnę vartotojo patirtį ir padėti paspartinti būsimą sąveiką su mūsų svetaine.
 16. KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME?
  16.1. Esminiai: kai kurie slapukai yra būtini, kad galėtumėte naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis. Jie leidžia mums palaikyti vartotojų seansus ir užkirsti kelią bet kokioms saugumo grėsmėms. Jie nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos. Pavyzdžiui, šie slapukai leidžia prisijungti prie paskyros ir įtraukti produktus į krepšelį bei saugiai atsiskaityti.
  16.2. Statistika: šie slapukai saugo informaciją, pvz., svetainės lankytojų skaičių, unikalių lankytojų skaičių, kurie svetainės puslapiai buvo aplankyti, apsilankymo šaltinis ir kt. Šie duomenys padeda suprasti ir analizuoti, kaip gerai veikia svetainė. ir kur reikia tobulinti.
  16.3. Rinkodara: mūsų svetainėje rodomi skelbimai. Šie slapukai naudojami siekiant suasmeninti jums rodomus skelbimus, kad jie būtų jums reikšmingi. Šie slapukai taip pat padeda mums sekti šių reklaminių kampanijų efektyvumą.
  Šiuose slapukuose saugomą informaciją taip pat gali naudoti trečiųjų šalių skelbimų teikėjai, norėdami rodyti jums skelbimus kitose naršyklės svetainėse.
  16.4. Funkciniai: tai slapukai, padedantys atlikti tam tikras neesmines mūsų svetainės funkcijas. Šios funkcijos apima turinio, pvz., vaizdo įrašų, įterpimą arba svetainės turinio bendrinimą socialinės žiniasklaidos platformose.
  16.5. Parinktys: šie slapukai padeda išsaugoti jūsų nustatymus ir naršymo nuostatas, pvz., kalbos nuostatas, kad ateityje lankydamiesi svetainėje turėtumėte geresnę ir efektyvesnę patirtį.
 17. KAIP ATSISAKYTI SLAPUKŲ NAUDOJIMO?
  17.1. Įvairios naršyklės siūlo skirtingus metodus, kaip blokuoti ir ištrinti svetainių naudojamus slapukus. Norėdami blokuoti / ištrinti slapukus, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus, apsilankykite wikihow.comwww.allaboutcookies.org.sidras.lt