1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.
 2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
 3. PARDAVĖJO TEISĖS
  3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 4. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
  4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
  4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
  4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
  4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
 5. PIRKĖJO TEISĖS
  5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
 6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
  6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
  6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 7. PREKIŲ KAINOS
  7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.
 8. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS
  8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
  8.2. Atsiskaityti galima naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Montonio mokėjimų platforma.
 9. GARANTIJA
  9.1. Visoms mūsų parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kuriuos galite rasti prekės specifikacijoje. Prekių garantinis terminas gali skirtis;
  9.2. Jūsų pirkinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės atsiėmimo arba jos pristatymo pirkėjui dienos. Pirkinio garantinį taloną atstoja pirkimo dokumentas (sąskaita faktūra), kuris Jums atsiunčiamas elektroniniu paštu.
  9.3. Atsiradus pirkinio gedimui, dėl garantinio aptarnavimo siūlome užpildyti garantinio serviso aptarnavimo formą ČIA.
  9.4. Pristatant prekę garantiniam servisui, prekė turi būti tinkamai supakuota siekiant užtikrinti prekės saugumą transportavimo metu. Pateikus nesupakuotą prekę, už mechaninius pažeidimus, atsiradusius transportavimo metu, atsako pirkėjas.
  9.5. Įgalioto serviso centro taisytoms arba pakeistoms prekėms ir jų dalims taikoma garantija nuo pirminės prekės įsigijimo dienos.
  9.6. Garantinis aptarnavimas netaikomas šiais atvejais:
  9.6.1. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
  9.6.2. Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo;
  9.6.3. Prekės gedimas atsirado dėl nelegalaus turinio ar programų diegimo;
  9.6.4. Jei gedimas kilo dėl virusinių programų įtakos;
  9.6.5. Prekės gedimas atsirado naudojant priedus, kurie nėra originalūs arba rekomenduojami naudoti gamintojo;
  9.6.6. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos;
  9.6.7. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
  9.6.8. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų ir rekomendacinių temperatūrų skirtumų;
  9.6.9. Prekės gedimas atsirado dėl į prekės vidų patekusių dulkių, skysčių, smėlio, maisto ir pan.;
  9.6.10. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
  9.6.11. Garantija netaikoma programinei įrangai;
  9.6.12. Prekė buvo remontuojama ar kitaip modifikuojama gamintojo neįgaliotame serviso centre;
  9.6.13. Pažeisti prekės serijinio numerio lipdukai ar kiti identifikaciniai ženklinimai.
 10. PREKIŲ PRISTATYMAS
  10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
  10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
  10.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui per ateinančias 2-4 darbo dienas po apmokėjimo.
  10.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
  10.5. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.
 11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  11.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos.
  11.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  11.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  11.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  11.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;
  11.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  11.2.5. Prekės grąžinimo operacija - 2% nuo prekės vertės, bet ne mažiau kaip 5,00 EUR;
  11.2.6. Galima grąžinti prekę, išskyrus „By Order“ (Išankstinis užsakymas) požymiu pažymėtas arba pagal specialų kliento užsakymą pristatytas prekes (vėliau tai nustačius prekės bus grąžintos pirkėjui);
  11.2.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
  11.2.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
  11.3. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.