Visoms mūsų parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kuriuos galite rasti prekės specifikacijoje. Prekių garantinis terminas gali skirtis.

1. Jūsų pirkinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės atsiėmimo arba jos pristatymo pirkėjui dienos. Pirkinio garantinį taloną atstoja pirkimo dokumentas (sąskaita faktūra), kuris Jums atsiunčiamas elektroniniu paštu.
2. Atsiradus pirkinio gedimui, dėl garantinio aptarnavimo siūlome užpildyti garantinio serviso aptarnavimo formą.
3. Pristatant prekę garantiniam servisui, prekė turi būti tinkamai supakuota siekiant užtikrinti prekės saugumą transportavimo metu. Pateikus nesupakuotą prekę, už mechaninius pažeidimus, atsiradusius transportavimo metu, atsako pirkėjas.
4. Įgalioto serviso centro taisytoms arba pakeistoms prekėms ir jų dalims taikoma garantija nuo pirminės prekės įsigijimo dienos.
5. Garantinis aptarnavimas netaikomas šiais atvejais:
5.1. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
5.2. Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo;
5.3. Prekės gedimas atsirado dėl nelegalaus turinio ar programų diegimo;
5.4. Jei gedimas kilo dėl virusinių programų įtakos;
5.5. Prekės gedimas atsirado naudojant priedus, kurie nėra originalūs arba rekomenduojami naudoti gamintojo;
5.6. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos;
5.7. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
5.8. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų ir rekomendacinių temperatūrų skirtumų;
5.9. Prekės gedimas atsirado dėl į prekės vidų patekusių dulkių, skysčių, smėlio, maisto ir pan.;
5.10. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
5.11. Garantija netaikoma programinei įrangai.
5.12. Prekė buvo remontuojama ar kitaip modifikuojama gamintojo neįgaliotame serviso centre;
5.13. Pažeisti prekės serijinio numerio lipdukai ar kiti identifikaciniai ženklinimai.

Susisiekite su mumis

neprivalomas